Tra cứu Thánh Kinh

1 Gia-cơ, tôi tớ của Thiên Chúa và của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho mười hai chi phái bị tan lạc. Xin chào mừng!
2 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, khi các anh chị em rơi vào mọi sự thử thách khác nhau, hãy xem mỗi sự đều là sự vui mừng.
3 Hãy biết rằng, sự thử nghiệm đức tin của các anh chị em đem lại sự nhẫn nại.
4 Nhưng hãy để sự nhẫn nại làm trọn việc nó, để các anh chị em được nên trọn vẹn, không thiếu sót.
5 Nếu như trong các anh chị em có ai kém khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho.
6 Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ chút nào; vì kẻ nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió khuấy động.
7 Người như thế chớ nên nghĩ rằng, mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa.
8 Một người phân tâm, thì làm việc gì cũng không ổn định.
9 Anh chị em cùng Cha nào thấp hèn hãy vui trong sự người ấy được tôn cao.
10 Người giàu hãy vui trong sự trở nên thấp hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.
11 Mặt trời mọc lên với nắng gắt, làm cho cỏ khô, hoa của nó rụng, sự xinh đẹp của nó phai tàn: người giàu cũng sẽ qua đi như vậy trong đường lối mình.
12 Phước cho người kiên trì trong sự cám dỗ; vì lúc đã được chấp thuận rồi, thì người ấy sẽ nhận mão của sự sống mà Chúa đã hứa cho những ai yêu Ngài.
13 Chớ có ai bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào tác động đến Ngài, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.
14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình.
15 Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết.
16 Hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, chớ để cho bị dẫn đi sai lạc.
17 Mọi sự ban cho tốt lành cùng mọi sự giao phó trọn vẹn đều từ nơi cao và bởi Cha của sự sáng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự xoay chuyển nào.
18 Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng Lời của lẽ thật sinh chúng ta, để cho chúng ta trở nên những trái đầu mùa của những tạo vật của Ngài.
19 Vậy, các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi, mỗi người hãy mau nghe mà chậm nói, chậm giận.
20 Vì sự giận của loài người không làm nên sự công bình của Thiên Chúa.
21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và sự đầy dẫy của điều độc ác, đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong các anh chị em, là Lời cứu được linh hồn của các anh chị em.
22 Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.
23 Vì nếu có ai chỉ là người nghe mà không là người làm theo Lời, người ấy giống như kẻ soi mặt tự nhiên của mình trong gương,
24 ngắm nhìn mình rồi đi, và quên ngay mình là người như thế nào.
25 Nhưng ai nhìn vào trong luật pháp trọn vẹn của sự tự do, và cứ ở gần bên, thì người ấy chẳng phải là kẻ nghe rồi quên đi, nhưng là một người làm việc. Người ấy sẽ được phước trong việc làm mình.
26 Nếu có ai giữa vòng các anh chị em dường như là tin kính mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin kính của người ấy là vô ích.
27 Sự tin kính và thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời và Cha là: thăm viếng những con mồ côi và những người góa bụa trong cơn khốn khó của họ; và giữ mình không tì vết, xa cách thế gian.