Tra cứu Thánh Kinh

1 Thiên Chúa nhớ đến Nô-ê cùng mọi vật sống và mọi súc vật ở trong tàu với ông. Thiên Chúa khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại.
2 Các nguồn của vực lớn và các cửa sổ trên trời ngừng lại; mưa từ trời bị cầm giữ lại.
3 Nước từ từ rút khỏi mặt đất. Cuối của một trăm năm mươi ngày thì nước đã hạ xuống.
4 Đến tháng Bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên rặng núi A-ra-rát.
5 Nước cứ từ từ hạ xuống cho đến tháng Mười. Ngày một tháng đó, các đỉnh núi mới lộ ra.
6 Được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ tàu mà ông đã làm,
7 thả một con quạ ra. Nó bay đi, bay lại cho đến khi nước rút khô khỏi đất.
8 Ông cũng thả một con bồ câu ra, để xem thử nước đã rút khỏi mặt đất chưa.
9 Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân, nên nó quay về tàu cùng ông, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Ông đưa tay bắt lấy nó và đem nó vào tàu với mình.
10 Ông chờ thêm bảy ngày nữa, ông lại thả bồ câu ra khỏi tàu.
11 Buổi chiều, bồ câu về cùng ông, và này, trong mỏ nó tha một lá ô-li-ve mới được bứt ra. Nô-ê biết rằng, nước đã rút khỏi đất.
12 Ông chờ thêm bảy ngày nữa và thả bồ câu ra; nhưng nó chẳng trở về cùng ông nữa.
13 Vào năm sáu trăm lẽ một của đời Nô-ê, ngày một, tháng Một, nước đã rút khỏi đất. Nô-ê mở mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã khô.
14 Đến tháng Hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô hẳn.
15 Thiên Chúa phán với Nô-ê rằng:
16 Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ ngươi, các con trai ngươi, và các vợ của các con trai ngươi.
17 Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của mọi xác thịt đã ở cùng ngươi: nào chim, nào súc vật, nào côn trùng bò trên đất, để cho chúng tràn ra khắp đất, sinh sản và thêm nhiều trên đất.
18 Vậy, Nô-ê cùng các con trai, vợ, và các vợ của các con trai của ông ra khỏi tàu.
19 Mọi vật sống, mọi côn trùng, mọi chim, cùng bất cứ loài gì bò trên đất tùy theo loại đều ra khỏi tàu.
20 Nô-ê lập một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ông bắt các súc vật thanh sạch, các con chim thanh sạch, dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ.
21 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngửi mùi thơm và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán trong lòng Ngài: Vì loài người mà Ta sẽ chẳng rủa sả đất nữa, bởi sự suy tưởng của lòng loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng đánh hại các vật sống như Ta đã làm.
22 Trong khi đất còn, thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hè và mùa đông, ngày và đêm, sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.