Tra cứu Thánh Kinh

1 Sự đói kém trong xứ lớn lắm.
2 Khi trong nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ê-díp-tô đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: Các ngươi hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta.
3 Giu-đa thưa: Người ấy có nói quyết cùng các con rằng: Nếu em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta.
4 Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Ê-díp-tô mua lương thực cho cha được.
5 Bằng không, thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu, vì người ấy đã nói rằng: Nếu em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta.
6 I-sơ-ra-ên quở rằng: Sao các ngươi khéo tệ cùng tao, mà tỏ cho người ấy rằng các ngươi còn một em nữa?
7 Thưa rằng: Người ấy hỏi kỹ càng về chúng tôi, và về bà con chúng tôi rằng: Thân-phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp các lời hỏi đó. Nào có biết người ấy sẽ dặn chúng tôi rằng: Hãy đem em út xuống đây, sao?
8 Giu-đa lại thưa cùng I-sơ-ra-ên cha mình, rằng: Hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, để cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết.
9 Con sẽ bảo lãnh em cho; cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.
10 Nếu không có điều dùng dằng, thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi.
11 Kế đó, I-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Nếu việc đã như vậy, thì các ngươi phải làm như thế này: Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta: một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người ấy làm của lễ.
12 Hãy đem theo một số tiền bằng hai, để trả lại tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của các ngươi: có lẽ là một sự lộn chăng.
13 Các ngươi hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người ấy.
14 Cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng khiến cho các ngươi được thương cảm trước mặt người, và tha đứa em kia và Bên-gia-min cho các ngươi. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy!
15 Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Bên-gia-min cùng đứng dậy đi xuống Ê-díp-tô, mà ra mắt Giô-sép.
16 Vừa khi Giô-sép thấy Bên-gia-min đi theo xuống với, truyền cho quản gia rằng: Hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi; vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta.
17 Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Giô-sép.
18 Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Giô-sép, thì sợ hãi, và nói với nhau rằng: Ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, để tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi, và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta.
19 Mấy anh em đến gần quản gia của Giô-sép, thưa cùng người tại ngoài cửa
20 mà rằng: Xin chúa tha lỗi cho! Anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, để mua lương thực;
21 và khi trở về đến quán trọ, mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình; cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó,
22 và cũng có đem thêm số bạc nữa để mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi.
23 Quản gia đáp rằng: Mọi việc đều bình an! Đừng sợ gì cả! Ấy là Thiên Chúa của các ngươi, tức Thiên Chúa của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta. Kế đó, người dẫn Si-mê-ôn đến với anh em;
24 rồi đưa anh em vào nhà Giô-sép, đem nước ra cho rửa chân, và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa.
25 Các anh em sửa soạn của lễ, đợi trưa Giô-sép về; vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này.
26 Khi Giô-sép trở về, các anh em lấy của lễ đã đem theo, dâng cho Giô-sép tại nhà; rồi cùng sấp mình xuống đất trước mặt người.
27 Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào, và nói rằng: Người cha già mà các ngươi đã nói với ta đó được mạnh khỏe chăng? Còn sống chăng?
28 Đáp rằng: Kẻ tôi tớ chúa, là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Kế đó, họ cúi đầu và lạy.
29 Giô-sép ngước mắt thấy Bên-gia-min, em ruột, con trai của mẹ mình, thì hỏi rằng: Đó có phải em út mà các ngươi đã nói với ta chăng? Và tiếp rằng: Con út ơi! cầu xin Thiên Chúa làm ơn cho ngươi!
30 Vì thấy em mình, nên Giô-sép cảm động, vội bước ra ngoài, tìm nơi nào để khóc. Người vào nhà trong và khóc.
31 Kế đó, rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng: Hãy dọn bữa ăn đi.
32 Người ta dọn cho Giô-sép ăn riêng, và cho các anh em ăn riêng. Người Ê-díp-tô ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa; vì người Ê-díp-tô có tính gớm người Hê-bơ-rơ, nên không ăn chung được.
33 Vậy, các anh em ngồi lại trước mặt Giô-sép, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau.
34 Giô-sép sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em; nhưng phần Bên-gia-min lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Giô-sép.