Tra cứu Thánh Kinh

1 Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã làm nên, có con rắn là giống khôn khéo hơn hết. Nó nói với người nữ rằng: Này! Thiên Chúa có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
2 Người nữ đáp lời con rắn: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,
3 nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thiên Chúa có phán rằng, các ngươi sẽ chẳng ăn đến, các ngươi cũng sẽ chẳng đụng đến, để các ngươi không chết.
4 Rắn nói với người nữ: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu;
5 nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác.
6 Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.
7 Kế đó, mắt của họ đều mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ kết lá cây vả làm thành khố.
8 Vào buổi chiều, nghe tiếng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đi trong vườn, loài người và vợ ẩn mình giữa những cây trong vườn, để tránh mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
9 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu gọi loài người và phán hỏi: Ngươi ở đâu?
10 Loài người thưa: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn và tôi sợ, bởi vì tôi trần truồng, nên tôi ẩn mình.
11 Ngài hỏi: Ai đã nói với ngươi là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi không được ăn?
12 Loài người thưa: Người nữ mà Ngài đã ban cho để ở với tôi, đã cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn.
13 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán hỏi người nữ: Ngươi đã làm điều gì đây? Người nữ thưa: Con rắn đã gạt tôi và tôi đã ăn.
14 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán với con rắn: Vì ngươi đã làm điều như vậy, ngươi bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn những ngày của đời sống ngươi.
15 Ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. [Chữ người trong câu này chỉ về một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, tức là Đức Chúa Jesus.]
16 Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.
17 Ngài lại phán với A-đam: Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi chớ ăn nó! Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó.
18 Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.
19 Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.
20 Loài người gọi tên vợ là Ê-va, vì nàng là mẹ của mọi sự sống. [Ê-va có nghĩa là người ban sự sống. Sự sống ở đây là chỉ về sự sống của dòng dõi loài người.]
21 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu lấy da thú, kết thành áo cho loài người và vợ, rồi mặc cho họ.
22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta; vậy bây giờ, hãy coi chừng, kẻo nó giơ tay hái trái cây sự sống mà ăn, và được sống đời đời chăng. [Thiên Chúa tự xưng Chúng Ta trong câu này và các câu: Sáng Thế Ký 3:22; 11:7. Chữ Chúng Ta được dùng ở đây là để chỉ về ba thân vị của Thiên Chúa, không phải chỉ về Thiên Chúa và các thiên sứ. Vì không chỗ nào khác trong Thánh Kinh nói rằng, Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng của thiên sứ. Và các thiên sứ có các hình dáng khác nhau.]
23 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đuổi loài người ra khỏi khu vườn của Ê-đen, để cày cấy đất, là nơi người được lấy ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra, rồi đặt tại phía đông vườn của Ê-đen các chê-ru-bim với gươm lửa xoay mọi bề, để giữ con đường dẫn đến cây sự sống.