Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh.
Lời Cha là lẽ thật.

Giăng 17:17

Chào Mừng

Chào mừng bạn đã đến với trang web: www.tt2012.thanhkinhvietngu.net. Đây là trang web dành riêng cho công việc hiệu đính Bản Dịch Truyền Thống, còn được gọi là bản Dịch Phan Khôi 1926, của Thánh Kinh Việt Ngữ.

Trong phiên bản hiệu đính này, chúng tôi dựa vào Thánh Kinh Cựu Ước Tiếng Hê-bơ-rơ, phiên bản "Masoretic Text," và Thánh Kinh Tân Ước Tiếng Hy-lạp, phiên bản "Textus Receptus," để cậy ơn Chúa mà làm công việc hiệu đính.

Đây là một công tác đang được tiến hành. Chúng tôi đã làm những việc sau:

Thay Đổi Địa Chỉ

Kính báo cùng quý bạn đọc.

THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH PHAN KHÔI HIỆU ĐÍNH 2011

do Tim Huỳnh đang hiệu đính đã được sửa lại thành

THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH 2012

để tránh sự nhầm lẫn với

Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính năm 2010

do Liên Hiệp Thánh Kinh Hội hoàn tất năm 2010 và phát hành năm 2011

Địa chỉ tra cứu trên mạng của

Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi

Copyright Notice:All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. – Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Bấm vào đây để download bài viết này

Kính mời quý bạn đọc xem bài "Công Việc Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi" trước khi đọc bài này để hiểu rõ ý nghĩa các từ ngữ được dùng trong bản hiệu đính. Các bạn có thể theo linh dưới đây để đọc hoặc download:

Tác giả mong chờ mọi góp ý của quý bạn đọc. Xin email đến: tim@tinlanhvietnam.net.

Nguyện mọi vinh quang dâng lên Thiên Chúa.

Huỳnh Christian Timothy
09.09.2011

 

Phần Một: Những Câu Thánh Kinh Trong Tân Ước Liên Quan Đến
Các Từ Ngữ: Thần, Linh, Đấng Thần Linh, Thánh Linh, Đức Thánh Linh, và Một Số Từ Ngữ Khác

Công Việc Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi

Copyright Notice: All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. – Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Huỳnh Christian Timothy
Bấm vào đây để download bài viết này

 

I. Dẫn Nhập

Tin Lành là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho mọi dân tộc, vì thế, dịch thuật là một công tác trọng yếu trong việc rao giảng Tin Lành cho người chưa được cứu và trong việc môn đệ hóa tín đồ. Những nhu cầu sơ khởi và căn bản là phiên dịch nguyên tác Thánh Kinh ra nhiều ngôn ngữ; rồi đến các tài liệu giải kinh, thần học, các tài liệu lịch sử Hội Thánh, và các tài liệu bồi linh. Tuy nhiên, quan trọng nhất và cần thiết nhất, luôn luôn là việc phiên dịch Thánh Kinh. Tin Lành của Đức Chúa Trời có quyền phép để cứu mọi kẻ tin, và Tin Lành không ngừng được rao giảng gần 2,000 năm nay; nhưng khi Tin Lành được người nghe tin nhận, thì Thánh Kinh, lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh (tâm thần và linh hồn) của con dân Chúa (Phục Truyền 8:3), là lẽ thật có quyền năng thánh hóa những ai đầu phục Chúa (Giăng 17:17), là nhu cầu quan trọng nhất.

Syndicate content